Jak wyglądają treningi?
Istnieje bariera wiekowa?

Jak wspomniałem wcześniej Aikido może ćwiczyć każdy bez względu na to czy ma 6 lat czy 60. Nie istnieje bariera wiekowa. Na terningach ćwiczą ze sobą osoby, które są w Klubie od niedawna a także adepci, którzy systematycznie ćwiczą kilkanaście lat! Dzieci, młodzież i dorośli. Każdy ćwiczy na odpowiednim do własnych możliwości i potrzeb poziomie.

Na treningach panuje przyjazna atmosfera, co eliminuje niepotrzebny stres. Jeżeli ktoś czegoś nie wie lub nie rozumie, to zawsze uzyskuje pomoc nie tylko od prowadzących trening, ale także od starszych stażem koleżanek i kolegów . Żadne pytanie nie pozostaje bez odpowiedzi. W czasie treningów dla dzieci bardzo silny nacisk kladziemy na wzajemny szacunek. Otaczamy dzieci troską i zrozumieniem. Podstawą zasadą obowiązującą z czasie zajęć jest to, że dzieci nie mogą sobie dokuczać, żadne dziecko nie może wyśmiewać się z innego dziecka. Uczymy dzieci, że każde z nich jest inne, wyjątkowe, niepowtarzalne. Jedne dzieci lepiej śpiewają inne lepiej liczą, a jesze inne lepiej sprawdzają się w ćwiczeniach fizycznych. Ale to, że ktoś jest od nas gorszy w jakiejś dziedzienie nie powinno być powodem do drwin, ale raczej zachętą do udzielenia pomocy. Staramy się, aby dzieci na naszych treningach były uśmiechnięte. J.Korczak powiedział kiedyś:

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat."
  • dla dorosłych
  • dla dzieci

Treningi dla dorosłych

Zajęcia w grupie dla młodzieży i dorosłych odbywa się bez ograniczeń wiekowych i bez podziału na płeć. Osoby rozpoczynające naukę ćwiczą razem z osobami o wyższym stopniu zaawansowania dzięki czemu szybciej poznają podstawy i szybciej mogą przejść do bardziej efektownych technik i form treningu.

Ze względu na bardzo różny poziom możliwości fizycznych osób ćwiczących, na zajęciach każdy ćwiczy w swoim tempie, a kondycja i sprawność fizyczna zwiększają się w czasie regularnych treningów i stopniowego podwyższania własnych granic wytrzymałości.

W czasie treningów nauczane są wszystkie techniki aikido w wersjach podstawowych i zaawansowanych, dodatkowo wykonywane są techniki z wykorzystaniem broni treningowej (jo, bokken, tanto). Techniki podstawowe, nie przedstawiają sobą dużej trudności i są możliwe do nauczenia się w dość krótkim czasie. Prawidłowe i skuteczne ich opanowanie jest podstawą późniejszych postępów i dalszego równomiernego rozwoju. Oprócz codziennych zajęć dorośli mają możliwość szkolenia się na stażach wyjazdowych prowadzonych przez instruktorów krajowych i zagranicznych. Podstawą szkolenia jest jednak regularny, codzienny trening.

Treningi dla dzieci

Naukę w klubie można rozpocząć już w wieku 6-7 lat. Dzieci młodsze mogą rozpocząć treningi po uzyskaniu zgody instruktora prowadzącego zajęcia. Na początku każdych zajęć dzieci uczą się bezpiecznie upadać, przewracać, chronić wrażliwe części ciała. Poznają też podstawowe ćwiczenia związane i poruszaniem się na macie oraz z orientacją przestrzenną.

Trening techniczny grup dziecięcych rozpoczyna się od poznania podstawowych form samoobrony, które mogą być zastosowane w przypadku typowych ataków jakie zdarzyć się mogą w szkole lub podczas zabaw na świeżym powietrzu. Należy podkreślić, że na tym etapie dzieci nie są uczone żadnych technik, które mogłyby wpływać negatywnie na zdrowie.

Kolejnym elementem treningu są gry i zabawy ogólnorozwojowe, poprawiające kondycję fizyczną, szybkość, gibkość. Zajęcia prowadzone są z zachowanie najprostszego japońskiego ceremoniału – przywitania i pożegnania z nauczycielem. Zajęcia prowadzone są za pomocą prostych japońskich komend, które dzieci poznają stopniowo. W trakcie treningu unika się wszelkich ćwiczeń, które obciążałyby kręgosłup, stawy bądź w inny sposób negatywnie mogłyby wpłynąć na zdrowie dziecka.